Προσκεκλημένοι Ομιλητές

Μεγάλοι χορηγοί

Χρυσοί χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοί Σελίδη

Πρόσθετες Πληροφορίες

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645