Παρακαλούμε διαβάστε τις δυνατότητες χορηγίας.

Μεγάλοι χορηγοί

ΚΕΑ Ημαθίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

Χρυσοί χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645