Είστε εδώ: Πρόγραμμα Προσκεκλημένοι ομιλητές Κανελλής Άγγελος

Ομ. Καθηγητής Βιοτεχνολογίας ΑΠΘ


Εμπλουτισμός οπωροκηπευτικών με χημειοπροληπτικές ουσίες: ο ρόλος της βιοτεχνολογίας και της φυσικής βιοποικιλότητας

Είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (M.Sc.) από το University of California, Davis (ΗΠΑ) και διδακτορικού (Ph.D.) από το University of Maryland, College Park (ΗΠΑ). Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: A. Μοριακή Βιοτεχνολογία του Δευτερογενούς Μεταβολισμού με επιμέρους δραστηριότητες 1) στην εξερεύνηση σε μοριακό επίπεδο της βιοσύνθεσης και οξείδωσης του ασκορβικού οξέος (βιταμίνη C) στα φυτά, 2) στην απομόνωση, λειτουργικό χαρακτηρισμό και χειρισμό γονιδίων που υπεισέρχονται στη βιοσύνθεση βιοδραστικών διτερπενίων από Cistus creticus sbsp. creticus, Salvia fruticosa και Rosmarinus officinalis (http://www.ests-pharm.web.auth.gr/ests.php) και 3) στην εξερεύνηση  της βιοσύνθεσης της αργινίνης στα φυτά και Β. Μοριακή Βιοτεχνολογία Καταπόνησης των Φυτών με επιμέρους δραστηριότητες 1) στις γονιδιωματικές λειτουργικές προσεγγίσεις για την απομόνωση και χαρακτηρισμό γονιδίων που υπεισέρχονται στις καταπονήσεις υποξίας και ανοξίας σε καρπούς και 2) στην παραγωγή φυτών ανθεκτικών σε ξηρασία και αλατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις δημοσιεύσεις και επιστημονική αναγνώριση, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του: www.pharm.auth.gr/kanellis, και Google Scholar: https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=ZLJoqwIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645