Στην καρτέλα Πρόγραμμα → Επιστημονικό πρόγραμμα έχει  αναρτηθεί το πρόγραμμα του Συνεδρίου.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645