Παράταση υποβολής περιλήψεων έως 30-06-2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για το 28ο Συνέδριο της ΕΕΕΟ, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017.

Η Oργανωτική Eπιτροπή

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645