Πρόεδρος : Μολασιώτης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Α' Αντιπρόεδρος : Βασιλακάκης Μιλτιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Ε.Ε.Ε.Ο.
Β' Αντιπρόεδρος : Κουνδουράς Στέφανος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.

Μέλη:

Γερασόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Καραογλανίδης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Κουκουνάρας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Κουτίνας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Λάζαρη Διαμάντω, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Μαδέσης Παναγιώτης, Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
Μαλούπα Ελένη, Τακτική Ερευνήτρια ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
Μάμαλης Σπυρίδων, Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Καβάλας, Πρόεδρος ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Μιχαηλίδης Αναστάσιος, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Σαρόπουλος Αθανάσιος, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Τανανάκη Χρυσούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τσαλικίδης Ιωάννης, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645