Εγγραφές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ-ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(έως 04/08/2017)
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
(από 05/08/2017)
Μέλη ΕΕΕΟ €120 €140
μη Μέλη ΕΕΕΟ €130 €150

Φοιτητές (Προπτυχιακοί φοιτητές, Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι διδάκτορες) - πλήρης εγγραφή

€70 €80
Συνοδά μέλη €50 €70
Φοιτητές (Προπτυχιακοί φοιτητές, Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι διδάκτορες) και Παραγωγοί - ημερήσια εγγραφή - €10
Επίσημο δείπνο - €30

 * Η πλήρης εγγραφή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς είναι υποχρεωτική για να παρουσιαστεί η εργασία στο Συνέδριο και να εξασφαλισθεί η δημοσίευση της στα πρακτικά.

** Με κάθε πλήρη εγγραφή Συνέδρου, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μέχρι δύο (2) εργασιών.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι οι εγγραφές μέσω τραπέζης και e-banking έχουν ολοκληρωθεί και πλέον εγγραφές πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ στο χώρο του Συνεδρίου.

Περιλαμβανόμενες Υπηρεσίες

Πλήρης εγγραφή (Μέλη ή μη Μέλη της ΕΕΕΟ, Προπτυχιακοί φοιτητές, Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψήφιοι διδάκτορες)
 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος
 • Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου
 • Συνεδριακό υλικό
 • Διαλείμματα καφέ καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου
 • Γεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου
 • Επίσημο δείπνο
 • Εκπαιδευτική εκδρομή
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Συνοδά μέλη
 • Συμμετοχή στην εναρκτήρια τελετή του συνεδρίου
 • Γεύματα καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου
 • Επίσημο δείπνο
 • Εκπαιδευτική εκδρομή
Φοιτητές (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι διδάκτορες) και Παραγωγοί - ημερήσια εγγραφή
 • Παρακολούθηση επιστημονικού προγράμματος της ημέρας
 • Διαλείμματα καφέ της ημέρας
 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645