ΚΕΑ Ημαθίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

Φυτώρια Αμπέλου Μπακασιέτα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Φυτώρια Μίλης

Πρόσθετες Πληροφορίες

EuroChem Agro GmbH

Πρόσθετες Πληροφορίες

Agrology SA

Πρόσθετες Πληροφορίες

Venus Growers

Πρόσθετες Πληροφορίες

Φυτώρια Τσεσμελής

Πρόσθετες Πληροφορίες

Syngenta

Πρόσθετες Πληροφορίες

Rijk Zwaan Hellas

Πρόσθετες Πληροφορίες

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Πρόσθετες Πληροφορίες

LAVA Mining & Quarrying SA

Πρόσθετες Πληροφορίες

Κ&Ν Ευθυμιάδης

Πρόσθετες Πληροφορίες

ScientAct

Πρόσθετες Πληροφορίες

Farm Hellas

Πρόσθετες Πληροφορίες

Agris

Πρόσθετες Πληροφορίες

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645