Παρακαλούμε διαβάστε τις δυνατότητες χορηγίας.

Μεγάλοι χορηγοί

ΚΕΑ Ημαθίας

Πρόσθετες Πληροφορίες

Φυτώρια Αμπέλου Μπακασιέτα

Πρόσθετες Πληροφορίες

Φυτώρια Μίλης

Πρόσθετες Πληροφορίες

EuroChem Agro GmbH

Πρόσθετες Πληροφορίες

Agrology SA

Πρόσθετες Πληροφορίες

Venus Growers

Πρόσθετες Πληροφορίες

Χρυσοί χορηγοί

Χορηγοί Επικοινωνίας

Στοιχεία επικοινωνίας

ΛΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Εργαστήριο Δενδροκομίας,
Αγρόκτημα ΑΠΘ, Θέρμη 57001-Θεσσαλονίκη
κιν : 6986178169
fax : 2310998645